Merkaba en de Aarde

Geheugen, magnetische velden en Merkaba

Ons geheugen wordt vooral bijeengehouden door een magnetisch veld dat zich rond het brein bevindt, binnenin de schedel en rondom het hoofd. Dat veld is verder verbonden met iedere cel in het brein, via individuele magnetische velden binnen elke cel. Het geheugen is afhankelijk van een levend magnetisch veld, bijna net als een computer. De verbinding daarvan met het magnetische veld van de aarde, wordt op dit moment in wetenschappelijke kringen nog niet helemaal ten volle beseft.

Als er geen middel is om het geheugen te beschermen, zal het uitgewist worden. Het zal net zoiets zijn als het loskoppelen van een computer terwijl je net midden in een bestand zit. Dan is alles gewoon weg. Dat is precies wat er gebeurde met de Atlantiers en anderen, die de poolverschuiving overleefden, maar die niet over actieve Mer-ka-ba’s beschikten. Dus de bevolking die overleefde, dat waren er enkelen, moest helemaal van voren af aan beginnen. Ze moesten terug naar af: bedenken hoe ze zich warm moesten houden, hoe ze vuur moesten maken enzovoort.

In feite vergaten ze alles. Ze vielen door de dimensies en gingen over naar een volstrekt onbeschermde staat en eindigend in deze zeer dichte wereld. Ze belandde in een zeer dicht aspect van deze planeet en moesten helemaal opnieuw leren overleven. Behalve de meesters met een hoger bewustzijn beschikten over actieve Mer-ka-ba-velden. Zij hielden hun velden levend en konden zo hun bewustzijn behouden.

Veranderingen in het magnetische veld

Het is bekend, dat de afgelopen 50 jaar het magnetische veld van de aarde voortdurend zwakker is geworden. De laatste tijd is het magnetische veld aan ongehoorde veranderingen onderhevig. Volgens de Maya’s zal het magnetische veld op een gegeven moment op een nulpunt komen. Behalve het geheugen is ook het emotionele lichaam verbonden met de magnetische velden van de aarde en als ze veranderen heeft dat een ingrijpende invloed op je emotionele lichaam. Denk ook hierbij hoe de magnetische velden van de aarde beïnvloed worden door de verschillende fasen van de maan. De Merkaba biedt in deze tijd van transformatie een stabiel platform om onze emotionele en mentale evenwicht te bewaren en maakt het hierdoor gemakkelijker om de volgende evolutiesprong te maken.

Volgens Drunvalo is er verder geen reden om ongerust te zijn. Het is een enerverende tijd (2007 - ca. 2017) en vertrouwen zal de basis zijn voor alles wat we doen. We worden allemaal door de allerhoogste begeleid. Activeer de Gouden Hart Merkaba, blijf in je hart, in liefde en vertrouwen, het goddelijke plan ontvouwt zich vanzelf als een bloem, niet te vroeg, niet te laat, precies op tijd om de nieuwe zonnestralen op te vangen.