Workshop Flower of Life | MerKaBa

"We Are Not Human Beings Having a Spiritual Experience; We Are Spiritual Beings Having a Human Experience"- Drunvalo Melchizedek- 

MerKaBa meditatie en activatie

Tijdens de Flower of Life workshop leer je om je persoonlijke Mer-Ka-Ba te (her)activeren zodat je gemakkelijk na afloop van de workshop thuis de meditatie goed kan uitvoeren. Deze meditatie duurt 10 minuten per dag.

De Mer-Ka-Ba is een meetbaar energieveld van 18 meter om je heen, die met de in de workshop gepresenteerde informatie en de Mer-Ka-Ba meditatie kan activeren. 'Mer': betekent 'Licht', 'Ka': betekent 'Ziel' of 'Spirit' en 'Ba' of ‘Vah’: betekent 'Lichaam' of 'Realiteit'. De Mer-Ka-Ba wordt opgewekt door de activering van de contra-roterende energie lichtvelden (ster-tetraëders), die om het fysieke lichaam heen zijn. Deze Geometrische energievelden worden tijdens de workshop zowel theoretisch als praktisch getoond, verschoond, gebalanceerd en geharmoniseerd. Tevens wordt er gebruik gemaakt van mudra's, specifieke ademhalingstechnieken en visualisaties.

Doordat de oude prana-ademhaling van 13000 jaar geleden wordt hersteld, kunnen deze energetische velden vanuit een gevoel van liefde en innerlijke instructies gereactiveerd worden. Hierdoor wordt het Mer-Ka-Ba veld weer in werking gesteld. De Mer-Ka-Ba biedt je de mogelijkheid een hogere vorm van je bewustzijn te ervaren en verbindt je met het hogere potentieel van je bewustzijn. Als de Mer-Ka-Ba meditatie goed wordt uitgevoerd integreren de vrouwelijke (intuītieve/receptieve) en mannelijke (actieve/dynamische) aspecten van onszelf.

Onvoorwaardelijk liefde voor alle leven is de sleutel tot de activering van de Mer-Ka-Ba. Om tot het gevoel van onvoorwaardelijke liefde te komen is het van belang dat het hartcentrum harmonieus geopend is. Een harmonieus meditatietechniek zal je hartcentrum verder openen en harmoniseren. Hoewel deze Mer-Ka-Ba later (einde 2013) is aangevuld met de Hart-Merkaba, blijkt de 'Classic' Merkaba nog steeds enorm effectief te zijn voor de ontwikkeling van de mensheid en ook als opstap naar de Hart-Merkaba. De 'Classic' Merkaba zijn meer methodische stappen, terwijl de Hart-Merkaba meer intuītief wordt geactiveerd. De Hart-Merkaba wordt door Maria gegeven in de Awakening The Illuminated Heart workshop.

Het is een bijzonder voordeel dat Maria vanaf 1997 ervaring heeft met Merkaba-activaties en het begeleiden van groepen. Dat is dan ook te merken in de workshops die Maria geeft (hoge energie) waarbij een uitzonderlijk hoog percentage van de deelnemers gemakkelijk in de 'Classic' Merkaba en Hart-Merkaba kan gaan en zo gemakkelijk in hun Hart-energie komen.   

Heilige Geometrie en het Flower of Life symbool

Het patroon van de Flower of Life bevat de blauwdruk van de gehele schepping en kan worden gevonden in vrijwel alle oude culturen verspreid over onze planeet. Het symbool is gevonden in enkele Hindoe-tempels in India. In Egypte is de Flower of Life (Levensbloem) te zien in de tempel van Abydos. In het Oude Griekenland, in China, Japan en Israel is het symbool te vinden in oude tempels, synagogen en in Mesada. Een van de vormen die van de Flower of Life is afgeleid is de Tree of Life uit de Kabbala. In de loop der tijd zijn veel spirituele betekenissen geassocieerd met het symbool.

Het Flower of Life symbool wordt gezien als de visuele expressie van de eenheid van alle creatie en kan opgevat worden als de fundamentele vorm van tijd en ruimte. Het bevat het patroon van de creatie zoals dat zich heeft ontwikkeld vanuit de 'Great Void' of 'Grote Leegte'. Door dieper begrip van de Flower of Life kan de eenheid van al wat leeft daadwerkelijk begrepen worden en kan de diepere kennis over de MerKaBa zich ontvouwen.