Workshop Flower of Life | MerKaBa

"We Are Not Human Beings Having a Spiritual Experience; We Are Spiritual Beings Having a Human Experience"- Drunvalo Melchizedek- 

De FOL workshops zijn vervangen door de ATIH workshops The FOL workshops are replaced by the ATIH workshops


Maria heeft de Flower of Life - Heilige Geometrie - Merkaba workshops sinds 1997 internationaal gegeven. Voor de nieuwe tijd zijn de Awakening the Illuminated Heart workshops daarvoor in de plaats gekomen. Maria is de eerste gecertificeerde ATIH teacher in Nederland.

MerKaBa meditatie en activatie

Tijdens de Flower of Life workshop leerde je om je persoonlijke Mer-Ka-Ba te (her)activeren zodat je gemakkelijk na afloop van de workshop thuis de meditatie goed kon uitvoeren. Deze meditatie duurde 10 minuten per dag.

De Mer-Ka-Ba is een meetbaar energieveld van 18 meter om je heen, die met de in de workshop gepresenteerde informatie en de Mer-Ka-Ba meditatie werd gereactiveerd. 'Mer': betekent 'Licht', 'Ka': betekent 'Ziel' of 'Spirit' en 'Ba' of ‘Vah’: betekent 'Lichaam' of 'Realiteit'. De Mer-Ka-Ba werd opgewekt door de activering van de contra-roterende energie lichtvelden (ster-tetraëders), die om het fysieke lichaam heen zijn. Deze Geometrische energievelden werden tijdens de workshop zowel theoretisch als praktisch getoond, verschoond, gebalanceerd en geharmoniseerd. Tevens werd er gebruik gemaakt van mudra's, specifieke ademhalingstechnieken en visualisaties.

Doordat de oude prana-ademhaling van 13000 jaar geleden werd hersteld, konden deze energetische velden vanuit een gevoel van liefde en innerlijke instructies gereactiveerd worden. Hierdoor werd het Mer-Ka-Ba veld weer in werking gesteld. De Mer-Ka-Ba biedt je de mogelijkheid een hogere vorm van je bewustzijn te ervaren en verbindt je met het hogere potentieel van je bewustzijn. Als de Mer-Ka-Ba meditatie goed wordt uitgevoerd integreren de vrouwelijke (intuďtieve/receptieve) en mannelijke (actieve/dynamische) aspecten van onszelf.

Onvoorwaardelijk liefde voor alle leven was de sleutel tot de activering van de Mer-Ka-Ba. Om tot het gevoel van onvoorwaardelijke liefde te komen is het van belang dat het hartcentrum harmonieus geopend is. Een harmonieus meditatietechniek zal je hartcentrum verder openen en harmoniseren. Hoewel deze Mer-Ka-Ba later (einde 2013) is vervangen door de Hart-Merkaba (omdat eerder de wereld hier nog niet klaar voor was) bleek de 'Classic' Merkaba enorm effectief te zijn geweest voor de ontwikkeling van de mensheid. De Hart-Merkaba wordt nu ook door Maria gegeven in de Awakening The Illuminated Heart workshop.

Het is nog steeds een bijzonder voordeel dat Maria vanaf 1997 ervaring heeft met Merkaba-activaties en het begeleiden van groepen. Dat is dan ook te merken in de workshops die Maria geeft (hoge energie) waarbij een uitzonderlijk hoog percentage van de deelnemers gemakkelijk in de Hart-Merkaba kan gaan en in hun Hart-energie komen.   

Heilige Geometrie en het Flower of Life symbool

Het patroon van de Flower of Life bevat de blauwdruk van de gehele schepping en kan worden gevonden in vrijwel alle oude culturen verspreid over onze planeet. Het symbool is gevonden in enkele Hindoe-tempels in India. In Egypte is de Flower of Life (Levensbloem) te zien in de tempel van Abydos. In het Oude Griekenland, in China, Japan en Israe̎l is het symbool te vinden in oude tempels, synagogen en in Mesada. Een van de vormen die van de Flower of Life is afgeleid is de Tree of Life uit de Kabbala. In de loop der tijd zijn veel spirituele betekenissen geassocieerd met het symbool.

Het Flower of Life symbool wordt gezien als de visuele expressie van de eenheid van alle creatie en kan opgevat worden als de fundamentele vorm van tijd en ruimte. Het bevat het patroon van de creatie zoals dat zich heeft ontwikkeld vanuit de 'Great Void' of 'Grote Leegte'. Door dieper begrip van de Flower of Life kan de eenheid van al wat leeft daadwerkelijk begrepen worden.